இரட்சிப்பின் நிச்சயம் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

இரட்சிப்பு என்பது பாவமன்னிப்பில் தொடங்குகிறது. நாம் பல காரணங்களுக்காக ஆலயத்திற்கு செல்லலாம், சடங்காச்சாரங்களையும் மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் அவைகள் நாம் பரலோகம் செல்ல உதவுவதில்லை. இரட்சிப்பின் உண்மையான அர்த்தத்தைப் பற்றி பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ விளக்குகிறார் பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.

தேவ இராஜ்ஜியத்தைப் பெற்றுக்கொள் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

இக்கால சபைகளில் நாம் இரட்சிப்பு பற்றிய செய்திகளைக் கேட்கிறோம். ஆனால் நமக்குள் தேவ இராஜ்ஜியத்தைப் பெற்றிருக்கிறோமா? அது அவசியமா?சிந்திக்கத் தூண்டும் கேள்விகளுக்கான பதிலைத் தருகிறார் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள்.

October Fasting Prayer Day 2 – உன் சூழ்நிலைகள் நன்மையாய் மாறும்

நாம் கடந்து போகும் சூழ்நிலைகளை தேவன் ஆளுகை செய்கின்றார். அந்த சூழ்நிலைகளை நன்மையாய் மாற்ற அவர் வல்லவர். உற்சாகமூட்டும் தேவ செய்தி பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்களிடமிருந்து.

உன்னை நிலை நிறுத்துவார் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

உங்கள் சூழ்நிலை மிகவும் கடினமாக இருக்கிறதா? உங்கள் பிரச்சனையி உங்களை தூக்கி விட யாரும் இல்லாமல் தவிக்கின்றீர்களா? உங்களுக்கு வாழ்வளிக்கும் நற்செய்தியைத் தருகிறார் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள்.

October Fasting Prayer Day 3 – துதியினால் வரும் ஆசீர்வாதம்

நம் வாழ்வில் பிரச்சினைகள் வரும் போது ஜெபமும் உபவாசமும் சில நேரங்களில் நமக்கு பயன் அளிப்பதில்லை. பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள் இதைவிட மேலான வழியைச் சொல்லித்தருகிறார். செய்தியைப் பார்த்து பயன் பெறுங்கள்.

தேவ பெலனைப் பெற்றுக் கொள் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

நம்முடைய வாழ்வில் பெலவீனமான காரியங்களில் வெற்றியை பெற நமக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமை தேவை. பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள் இந்த ஜெபத்தில் நாம் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால் நிரப்பப்பட ஜெபம் ஏறெடுக்கிறார்.

திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறார் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

தேவன் உனக்காக திறந்து வைக்கும் வாசலை ஒருவனும் அடைக்கமாட்டான். வாய்ப்புகளுக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நீங்கள் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்களின் இந்த தேவ செய்தியில் தேவனுடைய வல்லமையான செயல்களைக் கண்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.

உனக்கான திட்டங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் ஜெபம் – With Pastor Christo Emmanuel

நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்குக் கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள்பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கேதுவான நினைவுகளே (எரேமியா 29: 11). இந்த வார்த்தையின்படியே தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக. Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline Make sure you subscribe our channel on YouTube:  

உன்னை கட்டிவைத்த சங்கிலிகள் அறுபடும் ஜெபம் – With பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

21 Days of fasting prayer: Day 2 இருளிலிருந்து நாம் ஒளிக்கு வந்தாலும் நம் வாழ்வில் இருக்கும் பாவ, சாப அடிமைத்தன சங்கிலிகள் நம்மை முன்னேற விடாமல் தடுக்கின்றன. பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கும் இந்த ஜெபத்தில் அந்த சங்கிலிகள் அறுபடப்போகின்றது. Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline Make sure you subscribe our channel on YouTube:  

உன் வாழ்வை அழிக்கும் பெலவானைக் கட்டும் ஜெபம் – With Pastor Christo Emmanuel

அன்றியும், பலவானை முந்திக் கட்டினாலொழிய பலவானுடைய வீட்டுக்குள் ஒருவன் புகுந்து, அவன் உடைமைகளை எப்படிக் கொள்ளையிடக்கூடும்? கட்டினானேயாகில், அவன் வீட்டைக் கொள்ளையிடலாம் (மத்தேயு 12: 29). இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் பார்க்கும் போதே தேவன் உங்களை விடுதலையாக்குவாராக. Like Living God Church on Facebook at https://www.facebook.com/livinggodonline Make sure you subscribe our channel on YouTube: