உன்னை நிலை நிறுத்துவார் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

உங்கள் சூழ்நிலை மிகவும் கடினமாக இருக்கிறதா? உங்கள் பிரச்சனையி உங்களை தூக்கி விட யாரும் இல்லாமல் தவிக்கின்றீர்களா? உங்களுக்கு வாழ்வளிக்கும் நற்செய்தியைத் தருகிறார் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள்.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *