தேவ இராஜ்ஜியத்தைப் பெற்றுக்கொள் – பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ இம்மானுவேல்

இக்கால சபைகளில் நாம் இரட்சிப்பு பற்றிய செய்திகளைக் கேட்கிறோம். ஆனால் நமக்குள் தேவ இராஜ்ஜியத்தைப் பெற்றிருக்கிறோமா? அது அவசியமா?சிந்திக்கத் தூண்டும் கேள்விகளுக்கான பதிலைத் தருகிறார் பாஸ்டர் கிறிஸ்டோ அவர்கள்.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *